Nguyên liệu Emulsifier 471

Là chất giúp các thành phần được ổn định